วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

คู่มือการใช้ชีวิตให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19

คู่มือการใช้ชีวิตให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19

อาหารเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง

 อาหารเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 12 เมษายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2563

7 ขั้นตอนการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

7 ขั้นตอนการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

คู่มือการใช้ชีวิตให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19

ความรู้ในการใส่หน้ากากอนามัยให้ปลอดภัย

คู่มือการใช้ชีวิตให้รอดพ้นวิกฤต โควิด-19

คู่มือการใช้ชีวิตให้รอดพ้นวิกฤต โควิด-19


วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 
ติดต่อ ครูกันตินันท์ ลีสี   095-6697493
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปีงบประมาณ 2563 (2/2562)

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต/โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ 2563 (2/2562)


การจัดการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะ
ปีงบประมาณ 2563 (2/2562)

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างเชื่อม
ปีงบประมาณ 2563 (2/2562)โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำสบู่และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ปีงบประมาณ 2563 (2/2562)                                          โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมไทย
                                                         ปีงบประมาณ 2563 (2/2562)โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ
ปีงบประมาณ 2563 ( 2/2562)