"มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด " 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 095-6697493แหล่งเรียนรู้ชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต/โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต/โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดราชสีมาบ้านน...